Dobrá novina 2022

Dobrá novina je celoslovenská kolednícka akcia vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike.

Naše deti z pastoračného centra sa zapojili do tejto koledníckej akcie v piatok 30. decembra 2022. Deň predtým si ešte riadne nacvičili a prešli „básničky“ a modlitby jednotlivých postáv z betlehema.V piatok ránozačali spoločnou modlitbou v kaplnke, aby do rodín, kde nás pozvali, alebo cestou stiahli 😊, priniesli Božie požehnanie – pokoj a lásku novonarodeného Jezuliatka.

Spoločne sme navštívili s modlitbou, piesňou a požehnaním viac ako 30 domácností, ktorým ďakujeme za štedrosť pre tých najchudobnejších z Afriky. Na záver sme sa odfotili pri, pravdivejšie povedané „v“😊, našom obecnom krásnom betleheme v strede dediny. Ďakujeme našim obetavým deťom, ktoré si našli čas a obetavo poslúžili svojim rovesníkom z ďalekej Afriky.

You may also like