Roztočili sme to na fašiangovom plese

Naše šikovné dámy nás zabavili na záver fašiangov. Zorganizovali a pripravili ples v priestoroch nášho pastoračného centra. V prvom rade im musíme poďakovať za celú organizáciu a vybavenie potrebných vecí okolo tejto akcie, za celé hodiny prípravy výzdoby „tanečnej“ sály a v samotný deň šikovným kuchárkam za chutnú večeru – naozaj to bolo úžasne a krásne pripravené! Ples začal v sobotu 11. februára 2023 ku večeru o 17:00 chutnou večerou. Po nej sa všetci mladí aj starší roztančili.Tanečná zábava bola spestrenásúťažnou o najlepšiu tanečnicu a tanečníka a hlavne vyhlásenie kráľovnej a kráľa plesu. Skvelá nálada sa ťažko dala prerušiť, napokon po mnohých pokusoch „poslednej pesničky“ sme ples ukončili o jedenástej večer. Do polnoci sme všetko potom popratali a pripravili pastoračné centrum na nedeľu. Veľká vďaka za tento čas radosti a zábavy 🙂

You may also like