Nebo na zemi – Sväta omša

myšlienky – svätá omša

1. Panna Mária je skrytá v Božom pláne, 

2. aby ju objavili tí, ktorí sú pokorní. 

3. Boh postavil všetko na pokore. 

4. Boh svoje najväčšie dielo ukryl do pokory. 

5. Do prečistého srdca Bohorodičky Panny Márie. 

6. Nebo na zemi – je svätá omša. 

7. Svätá omša je zázrak na zemi. 

8. Prečo zostávam katolíkom. 

9. Aký to šťastný anjel strážny, ktorý sprevádza dušu na svätú omšu. 

10. Na Sv. omši je s Pannou Máriou prítomné celé nebo. 

11. Sv. omša je najväčšia modlitba a zázrak. 

12. Nebeské zástupy anjelov sú pri kňazovi pri sv. omši. 

13. Na sv. omšu sa vždy priprav nábožne. 

14. Svätá. omša je tá istá obeta ako Ježišova smrť na kríži. 

15. Keby mal Boh niečo vzácnejšie, dal by nám to. 

16. Vezmite a jedzte z neho všetci. 

17. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za Vás. 

18. Keby sme pochopili sv. omšu, zomreli by sme od radosti. 

19. Len jedna kvapka Kristovej krvi by stačila 

20. Obmyť celé ľudstvo od hriechov. 

21. Hľa Baránok Boží, ktorí sníma hriechy sveta.  

22.  Ó Predrahá svätá Božia krv, zachráň nás.  

23. Nebo na zemi je sv. omša. 

24. Nevedieť o tom, že nás Boh miluje  

25. je najťažšia choroba človeka.

26. Svätá omša a sväté prijímanie

Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné obetované inými za teba po tvojej smrti. Sv. Faustína

Sväté prijímanie je najsvätejší náboženskú úkon pre Boha najslávnejší  a pre našu dušu najprospešnejší.

Pán Ježiš sv. Gertrúde

Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, koľkokrát boli zbožne na svätej omši. Pán Ježiš svätej Gertrúde.

Bojím sa dňa v ktorom by som Ťa opustila. Sv. prijímanie je pre mňa zárukou, že zvíťazím a tak to aj býva. keby nebolo Eucharistie, neraz by som nemala odvahu ísť ďalej po ceste, ktorú si mi určil.

Bojím sa dňa, v ktorom nedostanem sv. prijímanie. Sv. Faustína

27. Pre svet by bolo ľahšie prežiť bez slnka, ako žiť bez svätej omše. 

28.Božie milosrdenstvo 

29. Nech sa žiaden hriešnik nebojí priblížiť ku mne, 

30. Hoci by mal viac hriechov ako je piesku na zemi. 

31. Moje milosrdenstvo je väčšie než hriechy celého sveta. 

32. Kto mňa nasleduje 

33. nebude chodiť vo tmách, 34 nebude chodiť vo tmách, 

35. ale bude mať svetlo života.

36. Panna Mária v Argentíne povedala: Ktokoľvek chce nasledovať Ježiša, musí nasledovať mňa. 

37. Ježiš Kristus druhýkrát príde podobne ako prišiel prvýkrát. 

38. Ježiš Kristus príde skrze svoju svätú matku. 

38. Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu

39. Najsvätejšia svätá omša.

Bez sv. omše by som bol stratený. Nikdy nezmeškajte sv. omšu z vlastnej viny! Obrovské požehnania a výhody sv. omše. Nech ti Boh dá milosť, aby si sa každý deň zúčastňoval sv. omše a prijímal sv. prijímanie s úmyslom zachrániť duše pred peklom a tak oslavovať Boha v nebi na celú večnosť.

Jedného dňa istá svätá duša povedala Pánovi, ktorý sa jej zjavil: „Ó, Pane, čo ti môžem ponúknuť za tvoju lásku a slávu, za moje posvätenie, za spasenie mnohých, mnohých duší? a Nás Pán odpovedal: pre seba a za duše, daj mi ešte jednu svätú omšu.

Tam, kde existuje vôľa, existuje spôsob, kde je láska, existuje spôsob. keď Ježiša miluješ, poď! Príď! obetou dokážeš svoju lásku tým, že Bohu obetuješ jednu, dve, tri sv. omše počas týždňa, ak je to možné aj dennú sv. omšu. ak sa budeš usilovať, budeš požehnaní tisíckrát a v nebi budeš chváliť Boha naveky vekov. Amen. 

40. Žehnám Vás so svojim synom Ježišom a pozývam Vás, aby ste nestrácali nádej a aby Váš zrak i srdce boli stále upriamené na nebo a večnosť.

41. Ježišu, dôverujem Ti.

42. Bože Tebe na slávu, Matke Božej na radosť , nám na spásu a svetu na osoh.

Boží Syn si zobral ľudské telo z Márie Panny a stal sa aj človekom. Panna Mária je Bohorodička a Ježiš Kristus je Bohočlovek.

v roku Pána 1.1.2020 na Slávnosť Panny Márie Bohorodičky