Cez pôstne obdobie čerpáme zo Žalmovej pokladnice

„Žalmy sú slovom Božím ,ktoré používame na to, aby sme k nemu hovorili.“

(Svätý Otec František)

Sme vďační Pánu Bohu aj pánu dekanovi z Kežmarku prof. Františkovi Trstenskému za prípravu aktivity Žalmovej pokladnice, ktorá sa nám dostala do rúk na začiatku pôstu. Táto aktivita pozostáva z malej krabičky, v ktorej sú ukryté verše z jednotlivých žalmov a krátkeho povzbudenia vo zvitku. Každý deň si vytiahneme jeden verš, keď sa dá prečítame si aj celý žalm, z ktorého je ten verš, a jeho slová sa stanú aj našou modlitbou – chvály, vďaky, odprosenia, prosby… Tak sa Božie slovo postupne dostáva do našich životov a prebúdza nás k modlitbe a väčšej dôvere v nášho Pána. Viac nech už povedia svedectvá našich mladých aj starších, ktorí sa rozhodli viesť sa Božím slovom Žalmov k modlitbe…

Po ťažkom mesiaci prišiel do môjho života deň (štvrtok), v ktorom som našla potešenie aj povzbudenie. Dva dni pred tým mi moja teta napísala, či by  som sa nechcela pripojiť k ružencovému deviatniku k Pannej Márii, po asi 5 minútovom váhaní som napísala, že áno. Tým čím som začala ,že ťažký mesiac, tak to bolo preto, lebo moja starká bola pozitívna na COVID-19 a bolo jej ozaj veľmi zle, veľmi som sa o ňu bála, najhoršie bolo to, že som ju vôbec vidieť nemohla (lebo som bola a ja v karanténe). Po skončení karantény jej zistili trombózu, čo bolo niečo hrozné. Prvé dni-týždne som verila, že sa z toho dostať môže, ale už po mesiaci som prestala. Po niekoľkých dňoch sa mi dostala do rúk Žalmová pokladnica. 18. februára som si vybrala jeden verš: Ž 143,1 ,,Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.“ Toto bolo to povzbudenie a radosť do môjho života. Posunulo ma to k tomu, že sa mám modliť s vytrvalosťou a vždy sa modliť úprimne. Boh koná v živote vtedy, keď to najmenej očakávame, preto majte vždy oči otvorené a načúvajte jeho hlas.

Miška, 14 rokov

Od začiatku školského roka som prežívala obdobie v ktorom som pochybovala o Božej láske ku mne. Keďže nás zasiahol COVID-19, tak sme nemávali sväté omše a sme nemohli prijať Eucharistiu. Eucharistia a svätá  omša mi dodávalo chuť ísť ďalej v živote. Tak asi pred týždňom som dostala Žalmovú  pokladnicu, v ktorom som si každý deň vyťahovala jeden žalm z pokladnice, čo mi veľmi v tom čase pomohlo a ďakujem za to že sa mi to dostalo do rúk.

Vaneska, 16 rokov

 Keďže omše nie sú pre pandemické  opatrenia COVID-19, uvedomila som si, že Boh pripravil pre mňa niečo, z čoho by som mala čerpať. Skrze spisovateľa Eliasa Vellu a Žalmovej pokladnice som dostala odpovede na mnohé otázky, ktorých som si nebola vedomá. Tieto knihy a Žalmová pokladnica ma napĺňajú,  premieňajú a uzdravujú.

pani Lucia

Pred COVIDom-19 boli sväté omše v mojom živote na dennom poriadku. No naskytuje sa otázka prečo? Odpoveďou mi často bolo, že kvôli Bohu. No necítil som to tak, už dlhšiu dobu som necítil, že počas svätej omše sa mi Boh prihováral cez kázeň alebo čítanie Božieho  slova. No keď prišiel COVID omše sa zakázali. Najprv to bola pre mňa zdrvujúca správa. No počas tej neprítomnosti, omši v našom centre som pocítil Boží dotyk. Dokázal som sa z Bohom zhovárať  lepšie  chápať, čo odo mňa vyžaduje. K tomu mi dopomohla aj Žalmová pokladnica, pomocou ktorej som spoznával Boha stále hlbšie a hlbšie.

Stanko, 17 rokov

You may also like