ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. VALENTÍNA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Valentína, patróna rímskokatolíckeho kostola, ktorý už neexistuje, ale časť z neho bola prenesená do bočnej kaplnky (ktorá predtým bola zasvätená sv. Kataríne) terajšieho kostola sv. Antona sa konala odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval ThDr. Jaroslav Barta PhD. Ďakujeme jemu i všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tohto […]

Continue Reading

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. ANTONA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Antona Pustovníka, patróna nášho rímskokatolíckeho kostola a tiež nášho mesta, sa konala v nedeľu 20. januára 2019 predpoludním odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval kežmarský dekan ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. spolu so správcom rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej Belej ICLic. Jakubom  Grichom (OPraem) a správcom gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch (filiálka […]

Continue Reading