EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 2019


V nedeľu 27. januára sa kresťania nášho mesta stretli na Ekumenickej pobožnosti, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18.–25. 1.). Tohtoročné stretnutie sa konalo v Rímskokatolíckom kostole sv. Antona a témou stretnutia boli verše z Biblie ,,len o spravodlivosť sa budeš usilovať” (Dt 16,18-20).
Na úvod stretnutia nás privítal domáci brat farár Jakub Grich. Kázňou Božieho slova poslúžil Ján Bočkaj, farár Gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch, filiálka Spišská Belá. Do priebehu pobožnosti za zapojili obaja domáci kapláni Marek Suchanovský a Martin Schreiner i belianska evanjelická farárka Eva Germanová. Sme radi, že v rámci pobožnosti poslúžili i laici zo všetkých kresťanských cirkví pôsobiacich v našom meste a hudobným doprovodom i spevom nás sprevádzal Chrámový zbor rímskokatolíckej farnosti v Spišskej Belej.
Ďakujeme všetkým sestrám i bratom, ktorí pre nás pripravili Agapé – spoločné pohostenie v sále rímskokatolíckej fary a ďakujeme najmä milostivému Pánu Bohu, ktorý nám opäť doprial prežiť požehnané spoločenstvo bratov a sestier vo viere v našom meste.

Autor textu: Mgr. Eva Germanová, PhD.

Autor fotografií: Bc. Ľuboš Ulbrich, MSc.

You may also like