Miestna volebná kapitula OFS

Dňa 16.11.2019 sa uskutoční miestna volebná kapitula OFS v Spišskej Belej. 

Program:      10:00 Modlitba sv. ruženca

                       10:45 Sv. omša

                       12:00 Spoločný obed v Belanskej vinárni

                       12:45 Miestna volebná kapitula v budove farského úradu – charita

Prosím o povinnú účasť na voľbách, Pán Boh zaplať.

You may also like