Krížová cesta s deťmi nad dedinou

V Krížovej Vsi sa konala krížová ceste pre deti, kde sa zúčastnili šestnásti. Vo štvrtok 29. februára sme sa s deťmi vybrali do dediny na kopec, kde je miestna krížová cesta. Cieľom našej krížovej cesty bolo viesť deti k trpiacemu Ježišovi, lebo aj deti majú svoje utrpenia, ktoré nesú zo sebou, v rodine, v kamarátstve, […]

Continue Reading

Ježiš nás učí vidieť blížneho a nezabúdať na Boha

V rámci druhej etapy Ježišovej cesty do Emauz sa v období pôstu p. kaplán Pavol, spoločne s deťmi a ich rodičmi, zameriava na Božie slovo. Naše spoločné sobotňajšie stretnutia spočívajú v katechéze s biblickou tematikou a adoráciou. Počas každého stretnutia odhaľujeme názov kľúča, ktorý súvisí s nedeľným Evanjeliom. Na prvom stretnutí sme odhalili kľuč POKÁNIA. Katechéza bola zameraná […]

Continue Reading

Výstava „Prenasledovaní a zabudnutí“

Až do Kvetnej nedele si v presbytériu farského kostola môžete prezrieť výstavu o trpiacich kresťanochvo svete s názvom „Prenasledovaní a zabudnutí“. Na jedenástich paneloch si prečítate silné príbehynašich bratov a sestier, ktorí pre vieru v Krista zažívajú prenasledovanie. Cieľom výstavy je posilniťvedomie, že všetci sme členmi univerzálnej Cirkvi a môžeme a aj máme si navzájom pomáhať.Na Slovensku môžeme […]

Continue Reading

Keď sa za maskou skrýva radosť

Aj tento rok sme v našom CCVČ pripravili pre deti z Krížovej Vsi karneval. Sála sa hneď popoludní  naplnila viac ako 120 maskami rozmanitých postáv. Nechýbali rozprávkové postavy princeznej, víl, zvieratká, tanečnice, šašov a muzikantov až po spidermanov, SBS-karky a vojačky. Každá maska si našla svoje miesto a dôležitosť. No veru každá maska je […]

Continue Reading