ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR

V nedeľu (15.11.2020) sa koná zbierka na kňazský seminár, ktorá sa v tomto roku presunula z Nedele Dobrého pastiera.

Nakoľko nie je možná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu nášho kňazského seminára poukázaním vášho finančného daru na nasledujúce číslo účtu:

IBAN: SK52 0900 0000 0001 0138 0460 
Variabilný symbol: 412 050 925

Srdečné „Pán Boh zaplať“ všetkým štedrým darcom.

You may also like