Pôstna potravinová zbierka 2021

Kniha proroka Izaiáša nás v pôste pozýva: „Lám hladnému svoj chlieb…“ (Iz 58,7) Ďakujeme paniĽubomíre Pitoňákovej, riaditeľke Cirkevného centra voľného času v našom pastoračnom centre zaorganizáciu a štedrosť pri príprave tohtoročnej pôstnej potravinovej zbierky. Pôstnu potravinovúzbierku sme rozdelili do 20 potravinových balíkov, ktoré sme darovali najbiednejším rodinám v našejkomunite. Ďakujeme aj im, že našu […]

Continue Reading

Naše deti vykročili s Ježišom na krížovú cestu

Ježiš nám v Lukášovom evanjeliu povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každýdeň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 9,23) Keďže sa naše deti nemôžu momentálne stretávať namodlitbe krížovej cesty a ostatných pôstnych aktivitách v pastoračnom centre, rozhodli sa naplniťJežišovu výzvu doma. Naše pastoračné asistentky im rozniesli obrázky jednotlivých […]

Continue Reading

MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

Ako je v našej farnosti zvykom nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať a posvätiť veľkonočné jedlá. Vzhľadom na opatrenia, ktoré stále trvajú, tak aj tento rok spoločné žehnanie a svätenie jedál nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Pane […]

Continue Reading