Eucharistia ako DAR

Piatková katechéza pre deti niesla názov Eucharistia ako dar. Povedali sme si, že Eucharistia je ten najväčší dar, lebo je dôkazom Ježišovej lásky voči človeku. Svätý Ján Pavol II. vnímal Eucharistiu ako dar a vyjadril to nasledovnými slovami: „Cirkev prijalaEucharistiu od Krista, svojho Pána, nie ako jeden z mnohých darov, […]

Continue Reading

Formačné stretnutie RAŠ-ky v našom pastoračnom centre

V sobotu 16. marca 2024 sme v našom pastoračnom centre privítali a zabezpečili ďalšie formačné stretnutie Rómskej animátorskej školy pre takmer 30 účastníkov, ktorí tentokrát doputovali do nášho Pastoračneho centra v Krížovej Vsi z Veľkej Lomnice, Lomničky, Letanoviec, Bystrian a Výbornej (veľké prekvapenie). V poradí druhé stretnutie bolo venované téme „Hriechu“ keďže prežívame pôst […]

Continue Reading

Ježiš nás učí darovať sa druhým

Predposledná pôstna katechéza nás naučila, aby sme sa vedeli darovať druhým. Názornou ukážkou nám bol v úvode katechézy zemiak. Povedali sme si, že keď sa zemiak zasadí do zeme, alebo keď ostane dlho do jari v pivnici, tak postupne v pivnici ako aj v zemi vypustí malé a neskôr väčšie hľuzy (akoby […]

Continue Reading