15. púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove

Katolícka jednota Slovenska oznamuje veriacim, ktorí majú záujem o dopravu na 15.rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove, že je zabezpečený autobus. Odchod 4. mája 2019 t.j. v sobotu o 6.00 hod. ráno z autobusovej zastávky od obchodnéhodomu, ak bude dostatočný záujem. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristií a zaplatiť príspevok 12,- Eur […]

Continue Reading

DOBRÝ A PRELÁSKAVÝ JEŽIŠU

Veriaci, ktorý sa v piatok v Pôstnom období pomodlí po prijímaní pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Dobrý a preláskavý Ježišu, pred Tvojou tvárou padám na kolená a s celou vrúcnosťou duše Ťa prosím a žiadam: dobrotivo do môjho […]

Continue Reading

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. VALENTÍNA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Valentína, patróna rímskokatolíckeho kostola, ktorý už neexistuje, ale časť z neho bola prenesená do bočnej kaplnky (ktorá predtým bola zasvätená sv. Kataríne) terajšieho kostola sv. Antona sa konala odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval ThDr. Jaroslav Barta PhD. Ďakujeme jemu i všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tohto […]

Continue Reading