Červená streda

Projekt červená streda zastrešuje pápežská nadácia ACN- Pomoc trpiacej Cirkvi. Zmyslom tejto iniciatívy je pripomínať si tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. Ako už aj z názvu vyplýva, znakom tejto iniciatívy je červená farba ako symbol mučeníctva. Táto farba upozorňuje na vážne skutočnosti prenasledovania a diskriminácie. […]

Continue Reading

Rómska púť v Smižanoch

Na záver „pútnickej sezóny“ nás otcovia palotíni  pozvali na Púť Rómov k Božiemu milosrdenstvu do Diecéznej Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch. Púť sa konala v nedeľu popoludní 19. novembra 2023. Na púť sme sa vybrali z Krížovej Vsi spoločne s naším pánom kaplánom Pavlom Gužiniakom. Na úvod púte v hodine milosrdenstva sme sa pomodlili Korunku […]

Continue Reading

Vďaka podpore PSK sme zmodernizovali našu techniku

Naša veľká vďaka patrí Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý nás v tomto roku opäť podporil v projekte „Nákup novej audiovizuálnej techniky na kultúrne, duchovné a spoločenské podujatia v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku v Krížovej Vsi“. Cieľom a hlavným prínosom projektu bolo obstaranie a nákup novej audiovizuálnej techniky, teda notebooku a projektora, na kultúrne, duchovné i spoločenské […]

Continue Reading

Misijná nedeľa 2023

22.október 2023 – 97. Svetový deň misií, sme začali dnes spoločnou modlitbou Misijného ruženca, každý desiatok sa modlíme za ľudí (veriacich a neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta. Sv.omšu s misijným úmyslom spoločných modlitieb slávil p. kaplán Miroslav Mudrík, ktorý nám kládol na srdce byť misionárom a […]

Continue Reading