Slávnosť 1. svätého prijímania

Slávnosť 1. svätého prijímania je v našej farnosti predbežne naplánovaná na nasledujúce termíny: 06. júna 2021 o 10:00 – Krížová Ves 20. júna 2021 o 10:30 – Základná škola M. R. Štefánika v Spišskej Belej 27. júna 2021 o 10:30 – Základná škola J. M. Petzvala v Spišskej Belej Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude po uvoľnení opatrení. Termín stretnutia bude vopred oznámený.

Continue Reading

Vysluhovanie sviatosti birmovania.

Vysluhovanie sviatosti birmovania je v našej farnosti naplánované na 13. júna 2021. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu prosíme, aby ste vyplnili registračný formulár. Do žiadosti uveďte nasledujúce údaje: meno a priezvisko birmovanca dátum narodenia miesto krstu (farnosť, v ktorej si bol/a pokrstený/á) bydlisko meno a priezvisko rodičov (aj priezvisko za slobodna) mailový kontakt  Na birmovku sa môžu […]

Continue Reading