Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 26. júna 2022 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Deti sa pripravovali na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii pod vedením pána kaplána, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Prvoprijímajúce deti si celý mesiac vopred nacvičovali rozličné služby – lektorov, prednášanie […]

Continue Reading

Slávenie Turíčnej vigílie

V sobotu 4. júna večer o 20:00 sme začali sláviť vigíliu Zoslania Ducha Svätého v slávení Eucharistie, počúvaní Božieho slova a v modlitbe chvál a otvorenosti pre Božieho Ducha. Turíčnou vigíliou sa začína sláviť Nedeľa zoslania Ducha Svätého, ktorou sa každoročne pripomína dar Ducha Svätého, vyliaty na apoštolov, počiatky Cirkvi […]

Continue Reading

Deň detí

Deň pred sviatkom všetkých detí, v utorok pred sv. omšou CCVČ p. riaditeľka CCVČ Ľubka Pitoňáková spolu s vychovávateľkami a pastoračnými asistentkami pripravila rôzne súťažné disciplíny pre naše deti: stavanie veží z malých plastových foriem,  súťaž  v jedení chrumiek, štafetový beh okolo kužeľov,  preťahovanie lanom… . Potom sa naše deti presunuli s radosťou na […]

Continue Reading

Modlitba „Via Lucis – Cesta svetla“

V sobotu 28. mája 2022 večer sme sa modlili v areáli nášho pastoračného centra modlitbuVia lucis – štrnásť zastavení od udalosti zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista až poZoslanie Ducha Svätého na Turíce. Zastavenia boli doprevádzané piesňami chvál a uctievanianášho Pána. Sme vďačný za tento čas modlitby a chvály vonku, ktorý prilákal aj iných ľudí,ktorí […]

Continue Reading