Návšteva detí z Centra pre deti a rodinu zo Spišskej Belej

V utorok 16. mája 2023 pred sv. omšou v našej kaplnke nás milo prekvapila návšteva deviatich detí spolu s dvomi vychovávateľkami z Centra pre deti a rodinu v Spišskej Belej. Deťom, ktoré vyrastajú v náhradných rodinných podmienkach sa tak splnila túžba stretnúť sa s ostatnými deťmi a pánom kaplánom z pastoračného centra v Krížovej Vsi. Pred sv. omšou sa deti pridali […]

Continue Reading

Turíčna vigília v Kaplnke Povýšenia sv. Kríža

Táto slávnosť sa oddávna spája s hlbokou túžbou veriacich po Duchu Svätom. Duch Pravdy, Tešiteľ, Oživovateľ, nám bol daný, aby posväcoval Kristovu Cirkev a viedol ju dejinami Cirkvi v očakávaní Druhého príchodu Ježiša Krista v sláve. Celá liturgia dnešnej slávnosti nás utvrdzovala  v tomto  radostnom očakávaní. Duch Svätý sa k […]

Continue Reading

Potešili sme naše mamy

Druhá májová nedeľa sa v našej Katolíckej Cirkvi spája s krásnym sviatkom Dňom matiek a je príležitosťou pre vyjadrenie vďaky za dar života, lásky a obetavosti mamkám, krstným, birmovným i starým mamám a predovšetkým našej spoločnej duchovnej Mamke Panne Márii. V našom CCVČ dnes popoludní prejavilo svoju vďačnosť takmer 50 […]

Continue Reading