Naše deti písali list Ježiškovi

Deti z nášho CCVČ sa zapojili aj tento rok do súťaže Slovenskej pošty, a.s. s názvom „Vianočná pošta 2022“. Šikovné a usilovné deti nakreslili obrázok s vianočným motívom, napísali list Ježiškovi a obidve papiere poslali Ježiškovi na adresu „999 99 Ježiško“. Z týchto krásnych detských kresieb z celého Slovenska budú vybraté návrhy na poštovú známku, obálku, pečiatku […]

Continue Reading

Pripravuje sa medailón o živote nášho Robka

Vo štvrtok 9. decembra 2022 v popoludňajších hodinách prišli do nášho centra zamestnanci gréckokatolíckej Televízie Logos, aby natočili svedectvá našich ľudí o živote Róberta Neupauera, laického misionára Rómov, zakladateľa a správcu nášho pastoračného centra, ktorý nás predišiel do domu Nebeského Otca v máji roku 2019. Svedectvá boli natočené pri kríži pred naším pastoračným centrom […]

Continue Reading

Mikuláš sa nám zahral na kuriéra

Tohtoročný Mikuláš prekvapil naše deti ešte v pyžame trošku skôr už v sobotu ráno 4. decembra. Keďže kvôli epidemiologickým opatreniam činnosť CCVČ bola opäť pozastavená, náš Mikuláš sa zahral na kuriéra. Použil šikovné ruky a rýchle nohy našich asistentiek a mladých dobrovoľníkov a rýchlo rozniesol sladké balíčky našim deťom rovno do postieľky. Naše deti s veľkou […]

Continue Reading

Naša farnosť ďakuje Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu reštaurovania sôch oltárnych svätcov

Jednými z najcennejších sakrálnych pamiatok nášho kostola sú sochy oltárnych svätcov – sv. Antona, pustovníka a sv. Mikuláša, biskupa. Ide o neskorogotické drevené sochy zo začiatku 16. storočia s vysokou umelecko-historickou hodnotou. Pri postupnej obnove hlavného oltára sme vo februári požiadali Prešovský samosprávny kraj o podporu. Hlavným zámerom projektu bolo zreštaurovanie […]

Continue Reading