HISTÓRIA RPC

Zosnulý spišský biskup František Tondra na žiadosť miestneho farára P. Štefana Horvátha, SVD v roku 1992 posvätil v rómskej osade kríž a oltár, pri ktorom sa každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slúžila sv. omša. 

V nasledujúcich rokoch s rómskymi deťmi a mládežou pracovali kapláni zo Spoločnosti Božieho Slova a aj rehoľníčky z Kongregácie sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej.

1997 – 2000 – Vzniká malé spoločenstvo okolo Zuzany Fedorovej a Františka Venglíka, do ktorého prichádza niekoľko mladých Rómov. Spoločenstvo sa intenzívne modlí za evanjelizáciu Rómov v Krížovej Vsi. Pán im dáva prísľub duchovnej obnovy medzi Romami.

1998 – 1999 – S Rómami intenzívnejšie pracujú kapláni Jozef Červeň a Marcel Macala

2000 – Správcom farnosti Spišská Belá sa stáva Vladimír Dzurenda, ktorý zapája laikov do evanjelizácie Rómov v Krížovej Vsi.

2001 – Pod vedením kaplána Pavla Hucíka sa koná v Krížovej Vsi evanjelizačný seminár, ktorý navštevuje viacero Rómov.

2001 – 2003 – Konajú sa tábory pre deti a mladých Rómov z Krížovej Vsi a okolitých obcí, pri ktorých sa snažíme viac spoznať Rómov a ich kultúru. Kaplán Pavol Hucík nacvičí s mladými muzikál, s ktorým navštevuje viacero obcí. Zisťujeme, že Rómovia sú veľmi otvorení na duchovné veci.

August 2003 – Organizujeme evanjelizačný kurz pre Rómov zo Spiša. Začína sa naša hlbšia spolupráca s grécko-katolíckym kňazom Martinom Mekelom.

2002 – 2003 – Vzniká a dozrieva plán výstavby Rómskeho duchovno-spoločenského strediska, ktoré bude spravovať Komisia pre mládež v Spišskej diecéze. Uvedomujeme si, že nastal čas, aby sme urobili krok a vstúpili priamo do stredu rómskej osady. Otec Ján Buc a Vladimír Dzurendza idú do Nemecka hľadať finančné zdroje na toto dielo.

2002 – 2004 – Pod vedením Mareka Vnenčáka a Jaroslava Bachledu zo Spišskej Belej funguje v dedine malé spoločenstvo, ktoré navštevuje viacero Rómov.

2004 – Po premietaní filmu Ježiš a následnej evanjelizácii v rómskej osade vzniká malé 10 až 15 členné základňové spoločenstvo, ktoré sa pod vedením Róberta Neupauera stretáva najprv u Ľuby Horváthovej potom u Aleny (Lujzy) Hangurbadžovej.

2004 – Nový farár ThLic. Peter Petrek podporuje projekt výstavby Duchovno-spoločenského strediska.

2005 – Nemecké cirkevné nadácie Renovabis a Kirche in Not ako aj Fond sociálneho rozvoja uvoľňujú finančné prostriedky na výstavbu Rómskeho duchovno-spoločenského strediska v Krížovej Vsi.

2006 – 2007 – Prebieha výstavba Duchovno-spoločenského strediska.

2006 – Do farnosti a pastoračného centra prišiel kaplán Štefan Hrbček, ktorý pomáha v práci s Rómami.

14. september 2007 na sviatok Povýšenia sv. Kríža otec biskup Štefan Sečka slávnostne otvára a požehnáva Duchovno-spoločenské stredisko.

Od septembra 2007 – V stredisku prebieha výučba chlapcov zo Strednej súkromnej odbornej školy v Kežmarku.

December 2007 – Každú druhú nedeľu v mesiaci sa konajú pravidelné modlitby chvál s vyučovaním z Božieho slova a modlitbami príhovoru.

December 2007 – február 2008 – V stredisku prebieha súťaž „Krížová Ves hľadá Superstar“, ktorá vyvrcholí evanjelizáciou, po skončení ktorej mnohí Rómovia otvárajú svoje životy Ježišovi Kristovi, Žiarivej rannej hviezde. Začína obdobie duchovného prebudenia. Vznikajú viaceré spoločenstvá. Žatva je veľká, ale robotníkov málo.

Február 2008 – Kapela JEKH DROM dostáva konkrétnu podobu, ich služba spočíva vo vedení chvál, evanjelizácie, hudobný doprovod liturgie a služba hudobníkov na rôznych akciách.

Júl 2008 – Zomiera Ruženka Badžová, naša sestra, ktorá bola medzi prvými členmi nášho spoločenstva a bola nám príkladom vo viere, ako žila, trpela a umierala. Nech jej Pán dá večné odpočinutie.

Október 2008 – Jún 2009 – Spolu s vedúcimi spoločenstiev navštevujeme biblickú školu Timotej, ktorý organizuje Pastoračné centrum pre Rómov v Čičave pod vedením o. Martina Mekela.

Júl 2009 – Organizujeme v Krížovej Vsi FestRom. Na konferenciu prišlo približne 80 služobníkov pôsobiacich medzi Rómami na rôznych miestach Slovenska a na festival prišlo viacero rómskych a slovenských gospelových skupín a vyše 800 účastníkov.

November 2009 – Júl 2010 – Prebieha v spolupráci s kňazmi z okolitých obcí 1. ročník Rómskej animátorskej školy (RAŠ), ktorý je zameraný na formáciu animátorov z radov Rómov.

Január 2010 – august 2010 – V stredisku funguje nízkoprahový klub, ktorého zriadenie podporila nadácia Intenda.

Jún 2010 – Vzniká spoločenstvo vedúcich, ktoré funguje v rámci Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

September – November 2010 – Chlapci z kapely JEKH DROM nahrávajú CD s prevažne ich vlastnými piesňami.

Október 2010 – V stredisku začínajú pracovať Misijné sestry Ducha Svätého – sr. Jana a sr. Nadeja a novicka Katka.

December 2010 – Začali sme 2. ročník Rómskej animátorskej školy (RAŠ).

Február – marec 2011 – Neokatechumenátna duchovná obnova spojená so slávnostným vyznaním viery a obnovením krstných sľubov.

Máj 2011 – Kurz TOBIÁŠ pre snúbencov a manželov.

Jún 2011 – Kapela JEKH DROM predstavila CD „OSLAVUJME HO“.

Jún 2011 – Katolícka laická misionárka Glória Gray vieda v stredisku týždňový seminár o vnútornom uzdravení.

Október 2011 – Stredisko navštívil Tom Edwards a jeho evanjelizačný tím.

14. september 2017 – Oslávili sme 10. výročie otvorenia Rómskeho duchovno – spoločenského strediska v Krížovej Vsi. Slávnostnú sv. omšu slávil otec biskup Štefan Sečka, pri ktorej vyslúžil sviatosť birmovania 17 birmovancom. Popoludní bol kultúrny program, pri ktorom sme si pripomenuli najkrajšie momenty z desaťročnej histórie nášho pastoračného centra a ďakovali sme Bohu za všetky dary jeho milosti.   

4. máj 2019 – Po náročnom boji s rakovinou nás opúšťa náš drahý Róbert Neupauer, laický misionár Rómov, budovateľ a zakladateľ Rómskeho duchovno-spoločenského strediska. Na pohrebnej sv. omši v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku a pohrebných obradoch na miestnom „novom“ cintoríne sa zúčastnilo viac ako 200 miestnych rómskych obyvateľov. 

3. máj 2020 – Zišli sme sa na modlitbovom stretnutí pri Robovom hrobe na „novom“ cintoríne v Kežmarku. Modlitba sa niesla v duchu viery, nádeje a lásky, ktorá nás spája so spoločenstvom zosnulých. Na stretnutí sa zišli Robova manželka Marta, syn Samko a najbližší členovia rodiny, ľudia zo spoločenstva z Kežmarku a samozrejme veriaci Rómovia z Krížovej Vsi, ktorým Robo slúžil. V priestoroch pastoračného centra v Krížovej Vsi sme umiestnili pamiatku na Roba – jeho fotografiu so životným mottom: „Som neužitočný sluha, ale milovaný syn.“ Táto pamiatka je však len zlomkom toho, čo miestni obyvatelia nosia vo svojich srdciach, keď stále spomínajú na Robove slová, ohlasovanie evanjelia, prácu a spoločné zážitky s ním.

V súčastnosti pastoračné centrum tvorí jadro pastoračnej starostlivosti o miestnych Rómov predovšetkým slávením Eucharistie, prípravy na prijatie sviatostí a eucharistickej adorácie. V jeho priestoroch sa stretávajú a modlia spoločenstvo mužov, spoločenstvo Modlitby matiek a ružencové spoločenstvo starších žien. Pre deti a mládež je ponuka biblických, tvorivých a tanečných krúžkov v rámci Cirkevného centra voľného času. V dopoludňajších hodinách využíva Súkromná spojená
škola Kežmarok na odbornú prax pre mladé krajčírky.