SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať dňa 18.6.2023.

Sviatosť zmierenia pred birmovaním budeme vysluhovať vo farskom kostole v sobotu 17.6.2023 od 9:30 do 11:30. Od 9:30 budeme spovedať deviatakov a od 10:30 budeme spovedať ôsmakov. Príbuzní birmovancov môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia aj počas týždňa – každý pracovný deň 1⁄2 hodiny pred večernou sv. omšou.

V SOBOTU 27.5.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 6.5.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 29.4.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 15.4.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 25.3.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 18.3.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 25.2.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00 so žiakmi ôsmeho ročníka.