SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Sviatosť birmovania sa v našej farnosti bude vysluhovať dňa 18.6.2023.

V SOBOTU 25.3.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00
 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 18.3.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00 so žiakmi ôsmeho ročníka.

V SOBOTU 25.2.2023 BUDE V KOSTOLE V SPIŠSKEJ BELEJ STRETNUTIE S BIRMOVANCAMI.
O 10:00 
bude stretnutie so žiakmi deviateho ročníka
O 11:00 so žiakmi ôsmeho ročníka.