Duchovné povzbudenie, modlitba chvál a odpustová slávnosť s o. Jankom Bucom

Každoročne na sviatok Povýšenia sv. Kríža slávime v našom pastoračnom centre odpustovú slávnosť. Tento rok sme si pripomenuli 15. výročie požehnania nášho pastoračného centra zosnulým o. biskupom Mons. Štefanom Sečkom v roku 2007 a 30. výročie postavenia a posvätenia kovového kríža pred našim pastoračným centrom tiež zosnulým o. biskupom Mons. Františkom Tondrom v roku 1992. […]

Continue Reading