Krôčik ďalej vďaka podpore grantového programu RomaRenoavbis

Rómske duchovno-spoločenské stredisko Krížová Ves ďakuje za podporu grantovému programu RomaRenovabis v druhej fáze projektu s názvom “Pastoračné aktivity v Rómskom duchovno-spoločenskom stredisku a jeho obnova”. Náplňou tejto druhej fázy projektu bolo obstaranie kvalitného ozvučovacieho systému – rozšírenie ozvučenia na liturgické účely a obstaranie prenosného ozvučovacieho systému na činnosť divadelného […]

Continue Reading