LEVOČSKÁ PÚŤ 2019

Oznamujeme veriacim, ktorí chcú v sobotu 6. 7. 2019 ráno po sv. omši putovať v modlitbe s procesiou  peši do Levoče, že sprievodné vozidlo bude pristavené pri kostole.

Veriaci, ktorí majú záujem ísť do Levoče na bicykloch, nech sa nahlásia v sákristií do štvrtku 4.7.2019. Prípadnú batožinu je potrebné doniesť v sobotu ráno po sv. omši k sprievodnému vozidlu, ktoré pôjde s pešími pútnikmi. Odchod cyklistov bude v sobotu 6.7.2019 o 8:30 s pred kostola.

PROGRAM

Nedeľa 30. 6. 2019 – sv. omša o 14.30, celebruje Martin SKLADANÝ
Pondelok 1. 7. 2019 – sv. omša o 17.00, celebruje František BEBKO

UTOROK 2. 7. 2019
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

9.00 – modlitba svätého ruženca, liturgicky vedie Mons. František DLUGOŠ
10.00 – slávnostná svätá omša, celebruje J.E. Mons. Štefan SEČKA, spišský diecézny biskup
13.00 – svätá liturgia východného obradu J.E. Mons. Milan CHAUTUR, košický eparcha
16.00 – modlitba svätého ruženca, liturgicky vedie Matúš KNIŽACKÝ
17.00 – slávnostná svätá omša, celebruje J.E. Mons. Andrej IMRICH, biskup
SV. SPOVEĎ: v utorok 2. júla od 8.00 hodiny do konca púte

Streda 3. 7. 2019 – sv. omša o 17.00, celebruje Stanislav MISÁL

Štvrtok 4. 7. 2019 – sv. omša o 17.00, celebruje Alojz CHMELÁR

Piatok 5. 7. 2019 – SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA
sv. omša o 10.00, celebruje Mons. Anton TYROL, generálny vikár
sv. omša o 17.00, celebruje Ľubomír VOJTAŠÁK

SOBOTA 6. JÚLA
9.00 – FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
10.00 – sv. omša, celebruje Amantius AKIMJAK
17.00 – OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
19.00 – sv. omša, celebruje J.E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR
20.30 – sv. liturgia východného obradu, liturgicky vedie o. Jonáš MAXIM
22.30 – Plná milosti. Hudobno-slovné pásmo. Účinkuje chrámový zbor sv. Martina v Lipanoch

NEDEĽA 7. JÚLA
Polnočná sv. omša za účasti novokňazov a mládeže
celebruje Patrik MITURA, kazateľ Martin TEŠLA
1.30 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Peter KALIS, diakon
3.00 – eucharistická poklona, vedie Ľuboš LAŠKOTY
5.30 – sv. omša celebruje Jozef SVITEK, kazateľ Róbert TOKÁR
7.00 – sv. liturgia východného obradu o. Pavol DANCÁK
9.00 – Modlitba radostného sv. ruženca, liturgicky vedie Tomáš TARČÁK
10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J. Em. Kardinál STANISŁAW RYŁKO, arcikňaz Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme

SV. SPOVEĎ: v sobotu 6. júla od 8.00 hodiny až do skončenia púte

You may also like