Rozlúčka s kaplánom Marekom Suchanovským

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený do farnosti Poprad mesto kaplán Marek Suchanovský, ktorý u nás pôsobil tri roky. Pán kaplán zanecháva v našej farnosti určitú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už pri detských sv. omšiach, v škole, sviatosti zmierenia, pri osobných stretnutiach a rozhovoroch ale aj vo farskej kancelárii.