TÁBOR – Detektívna akadémia

Takýto názov niesol tohtoročný detský letný tábor v našej farnosti. Týždeň plný radosti strávilo spolu v Liptovskej Štiavnici od 1. – 5. júla 50 detektívov. 

Každý deň deti odhaľovali, pomocou zaujímavých aktivít a hier, jednu čnosť spolu s detektívmi jednotlivých fakúlt Detektívnej akadémie.  

V pondelok spolu s detektívom Scooby-Doo odhaľovali čnosť ODVAHA. Touto čnosťou sa niesla aj pokladovka, na ktorej deti plnili úlohy venované Ester. Po ich úspešnom prekonaní deti objavili poklad, ktorým boli šiltovky. Večer sme si odhalili biblickú postavu, ktorá v odvahe vynikala a tou postavou bola kráľovná Ester.

 V utorok nás čakala ťažká čnosť VYTRVALOSŤ. Ranným budíčkom nás sprevádzali detektívi z Kobry 11. Tento celý deň deti strávili v prírode. Navštívili sme lanový park Tarzánia v Hrabove, kde niektoré deti prekonali samých seba a vydržali prejsť určenú dráhu. Ostatné deti sa vytešovali vo vodných guliach (aquazorbing) na vodnej hladine Hrabovskej nádrže. Všetkých, ktorí sa odvážili a vytrvali aj pri menšom páde veľmi obdivujeme. JPoobede sme sa vybrali lanovkou na Malinô Brdo a pešo sme prešli naspäť do Hrabova. Cestou do nášho táboriska sme sa zastavili na sv. omšu v Ružomberku u MILOSRDNÝCH SESTIER SV. VINCENTA – SATMÁROK.

 „Ouu, aký neporiadok!“ Tieto slová deti počuli od detektíva Monka, ktorý ich budil v stredu ráno. Dopoludnia deti mali pomocou aktivity odhaliť biblickú postavu. Nerobilo im to žiaden problém a tak všetky skupinky prišli na to, kto sa skrýva v našej spoločenskej miestnosti pod plachtou. Bola to Panna Mária, ktorá je nám v ČISTOTE príkladom. Večer nás čakala ešte nočná hra, ktorá patrí k najobľúbenejšej aktivite celého tábora. Noe a jeho príbeh o stavaní archy – to bola téma nočnej hry. Deti zdolávali aktivity, ktorými sa Noe stretával počas stavania archy. Na konci hry deti postavili vlastnú loďku, na ktorú nalepili zvieratká. Na záver sme sa spoločne pomodlili a poďakovali Pánu Bohu a Panne Márii. Samozrejme nás neminula ani odmena za zdolanie nočnej hry, ktorá nás všetkých potešila.

 Vo štvrtok nás gitarovým budíčkom sprevádzal detektív Sherlock Holmes. Celý deň sme sa snažili praktizovať čnosť POSLUŠNOSŤ. Poobede sa mali deti pripraviť na táborové štátnice detektívnej akadémie. Všetci sa pekne obliekli, štátnice všetci úspešné zvládli a po nich ich čakala slávnostná sv. omša, slávnostná večera a slávnostné promócie.

 Každý deň sme zakončili biblickou rozprávkou (kráľovná Ester, Noe, Panna Mária a Abrahám)  a adoráciou, pri ktorej sme sa poďakovali Pánu Bohu za celý deň.

Veríme, že tábor bol deťom miestom, kde zažili pravé spoločenstvo, nadobudli nové priateľstvá, zažili dobrodružstvá, prežili pekné chvíle, nazbierali si nové zážitky, získali nové skúsenosti či objavili najvzácnejší poklad – vzťah s Pánom Bohom.

            Ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu za každodennú ochranu, milosti a počasie, pánovi kaplánovi a 11 animátorom, ktorí sa podieľali na realizácii tábora, kuchárkam a všetkým štedrým darcom, ktorí tábor akokoľvek podporili. Úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujeme.

Vedúci tábora Anna Štefaňáková a Matej Scholtz