Misijná nedeľa

V Krízovej Vsi, pastoračnom centre sme v nedeľu 24. októbra slávili Misijnú nedeľu. Motto tohtoročnej Misijnej nedele bolo: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) Na začiatku svätej omše sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec, ktorý sme obetovali za jednotlivé štáty  ako Afrika, Amerika, Európa, Austrália Ázia. […]

Continue Reading