Ďakujeme Prešovskému samosprávnemu kraju za podporu nášho projektu montáže nových dverí v novovybudovaných priestoroch kaplnky a spoločenskej miestnosti

Budova Rómskeho duchovno-spoločenského strediska (RDSS) v Krížovej Vsi, umiestnená v miestnej rómskej komunite, slúži pre miestnych obyvateľov od septembra 2007. Budova bola majetkom Komisie pre mládež v Spišskej diecéze a od roku 2019 patrí Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Spišská Belá. V jej priestoroch realizuje svoju pastoračnú činnosť katolícka cirkev na slúženie […]

Continue Reading