Misijná nedeľa

V Krízovej Vsi, pastoračnom centre sme v nedeľu 24. októbra slávili Misijnú nedeľu. Motto tohtoročnej Misijnej nedele bolo: „Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20) Na začiatku svätej omše sme sa spolu s deťmi modlili sv. ruženec, ktorý sme obetovali za jednotlivé štáty  ako Afrika, Amerika, Európa, Austrália Ázia. […]

Continue Reading

Milión detí sa modlí ruženec

Október je mesiac, keď sa spolu s našou Nebeskou Matkou Pannou Máriou modlíme ruženec. Aj tento rok sa naše deti zapojili do modlitbovej ružencovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“. V pondelok 18. októbra 2021 počas poobedňajšieho krúžku „Malých učeníkov“ uplietli z cukríkov Panne Márii ruženec. Pre deti to bola obeta, aby sladkosti […]

Continue Reading

Drevo nás už v októbri zohrialo

V sobotu 2. októbra sme zorganizovali tradičnú brigádu spracovania a prevezenia palivového dreva do drevárky v pastoračnom centre. Tento rok sme to „vzali vo veľkom štýle“. Potrebovali sme previezť 60 „metrov“ dreva z farského dvora v Spišskej Belej do pastoračného centra v Krížovej Vsi za jeden deň. Vďaka dvom partiám našich silných chlapov, šikovným traktoristom Jankovi […]

Continue Reading