Misijná nedeľa 2023

22.október 2023 – 97. Svetový deň misií, sme začali dnes spoločnou modlitbou Misijného ruženca, každý desiatok sa modlíme za ľudí (veriacich a neveriacich), misionárov a misionárky jedného z piatich kontinentov sveta. Sv.omšu s misijným úmyslom spoločných modlitieb slávil p. kaplán Miroslav Mudrík, ktorý nám kládol na srdce byť misionárom a […]

Continue Reading

Duchovná kytica pre nového otca biskupa

V sobotu 7.októbra o 15.00 sa v kaplnke Povýšenia sv.Kríža stretla skupinka 15 veriacich na spoločnom čítaní Biblie. Po úvodnej modlitbe sme čítali prvý z katolíckych listov od apoštola Jakuba. Po krátkej prestávke so zdieľaním sme čítali Prvý Petrov list. Oba listy svojím obsahom približujú učenie Ježiša očami jeho žiakov […]

Continue Reading

Láska vám dáva krídla

1.októbra popoludní o 17.00 h sa v kaplnke Povýšenia sv. Kríža konala milá slávnostná pobožnosť odovzdávania škapuliarov 12 kandidátom. Po bohoslužbe slova s litániami k sv.Terézie z Lisieux nasledovalo požehnanie škapuliarov a medailónov symbolizujúcich osobitnú ochranu Panny Márie. Pán farár Jakub Grich osobne odovzdal škapuliare deviatim sestrám a trom bratom […]

Continue Reading