Dobrá novina 2023

Staň sa svetlom aj TY! Samotným koledovaním ešte predchádza vysielacia svätá omša. 9.12. 2023 sme sa zúčastnili svätej omše v Kežmarku, kde pomocný biskup Mons. Ján Kuboš požehnal a vyslal koledníkov Dobrej noviny do služby ohlasovania radostnej zvesti. Tejto vysielacej sv. omše sa zúčastnilo vyše 200 koledníkov a animátorov zo Spišskej diecézy. […]

Continue Reading

Dobrá novina 2023

Na druhý sviatok vianočný, sv. Štefana, sa aj naše deti zapojili do celoslovenskej koledníckej akcie „Dobrá novina“. Tento rok to už bol 29. ročník, ako naše deti zo Slovenska v rámci koledovania robia zbierku na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. Práve tento rok, keď si pripomíname 800. výročie […]

Continue Reading