ZÁPIS BIRMOVANCOV

ZŠ J. M. Petzavlabude v sobotu 9.2.2019 od 10:00 do 11:00 hod. – ôsmy ročník,od 11:00 do 12:00 hod. – deviaty ročník. ZŠ M. R. Štefánikabude v nedeľu 10.2.2019 od 13:00 do 14:00 hod. – ôsmy ročník,od 14:00 do 15:00 hod. – deviaty ročník.

Continue Reading

EKUMENICKÁ POBOŽNOSŤ 2019

V nedeľu 27. januára sa kresťania nášho mesta stretli na Ekumenickej pobožnosti, ktorá sa konala pri príležitosti ukončenia Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18.–25. 1.). Tohtoročné stretnutie sa konalo v Rímskokatolíckom kostole sv. Antona a témou stretnutia boli verše z Biblie ,,len o spravodlivosť sa budeš usilovať” (Dt 16,18-20).Na úvod […]

Continue Reading