ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. VALENTÍNA 2019

Pri príležitosti spomienky na svätého Valentína, patróna rímskokatolíckeho kostola, ktorý už neexistuje, ale časť z neho bola prenesená do bočnej kaplnky (ktorá predtým bola zasvätená sv. Kataríne) terajšieho kostola sv. Antona sa konala odpustová slávnosť. Sv. omšu celebroval ThDr. Jaroslav Barta PhD. Ďakujeme jemu i všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu tohto […]

Continue Reading

ZÁPIS BIRMOVANCOV

ZŠ J. M. Petzavlabude v sobotu 9.2.2019 od 10:00 do 11:00 hod. – ôsmy ročník,od 11:00 do 12:00 hod. – deviaty ročník. ZŠ M. R. Štefánikabude v nedeľu 10.2.2019 od 13:00 do 14:00 hod. – ôsmy ročník,od 14:00 do 15:00 hod. – deviaty ročník.

Continue Reading