Miestna volebná kapitula OFS

Dňa 16.11.2019 sa uskutoční miestna volebná kapitula OFS v Spišskej Belej.  Program:      10:00 Modlitba sv. ruženca                        10:45 Sv. omša                        12:00 Spoločný obed v Belanskej vinárni                        12:45 Miestna volebná kapitula v budove farského úradu – charita Prosím o povinnú účasť na voľbách, Pán Boh zaplať.

Continue Reading