Rok sv. Jozefa a lockdown sme začali pracovne

Vďaka podpore grantového programu RomaRenovabis sme v našom pastoračnom centre uskutočnili menšie úpravy. Názov nášho projektu znie „Pastoračne aktivity Rómskom duchovnom-spoločenskom stredisku a jeho obnova“. Keďže nám protiepidemiologické opatrenia zamedzili uskutočniť plánované pastoračné aktivity pre mladé rodiny, mládež a deti, zrealizovali sme z finančnej podpory prvej fázy projektu obnovu  vybavenia centra. V decembri sme postupne dali vyrobiť a zmontovať skriňovú stenu v našej kancelárii a vymenili sme svietidlá v sále  budovy. Cieľom našich vonkajších stavebných úprav v tomto roku je ochrana majetku celej budovy centra, preto sme dali vyrobiť kovovú bránu a bráničku a v lete plánujeme výstavbu betónového oplotenia. Finančné zdroje z podpory sa nám zvýšili na nákup pohoviek do kancelárie. Svojpomocne sme vymaľovali kuchyňu, sakristiu a kotolňu.

Ešte raz by sme sa chceli poďakovať za podporu grantovému programu RomaRenovabis, všetkým usilovným majstrom a šikovným dobrovoľníkom, ktorí priložili ruku k dielu, veľké Pán Boh zaplať. 

You may also like