MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÝCH POKRMOV

Ako je v našej farnosti zvykom nechať si po skončení pôstneho obdobia požehnať a posvätiť veľkonočné jedlá. Vzhľadom na opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej nákazy koronavírusom, spoločné žehnanie a svätenie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú vykoná otec alebo matka: V mene Otca i Syna i Ducha […]

Continue Reading

REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. ANTONA

V našom farskom kostole sa demontoval hlavný oltár. Pri tejto demontáži sa ukázalo v akom dezolátnom stave je architektúra oltára, ale najmä dve sochy s polychró- miou. Je to socha sv. Antona a sv. Mikuláša. Na- koľko oltárna archa nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, hneď sa odviezla na reštaurovanie. Všetky […]

Continue Reading