TÁBOR – Detektívna akadémia

Takýto názov niesol tohtoročný detský letný tábor v našej farnosti. Týždeň plný radosti strávilo spolu v Liptovskej Štiavnici od 1. – 5. júla 50 detektívov.  Každý deň deti odhaľovali, pomocou zaujímavých aktivít a hier, jednu čnosť spolu s detektívmi jednotlivých fakúlt Detektívnej akadémie.   V pondelok spolu s detektívom Scooby-Doo odhaľovali čnosť ODVAHA. Touto čnosťou sa […]

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Marekom Suchanovským

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený do farnosti Poprad mesto kaplán Marek Suchanovský, ktorý u nás pôsobil tri roky. Pán kaplán zanecháva v našej farnosti určitú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už pri detských sv. […]

Continue Reading

LEVOČSKÁ PÚŤ 2019

Oznamujeme veriacim, ktorí chcú v sobotu 6. 7. 2019 ráno po sv. omši putovať v modlitbe s procesiou  peši do Levoče, že sprievodné vozidlo bude pristavené pri kostole. Veriaci, ktorí majú záujem ísť do Levoče na bicykloch, nech sa nahlásia v sákristií do štvrtku 4.7.2019. Prípadnú batožinu je potrebné doniesť […]

Continue Reading