Duchovná obnova žien na Sigorde

Veľká túžba našich žien po prehĺbení vzťahu s Bohom sa naplnila vo štvrtok 6. augusta, keď odcestovali na Duchovnú obnovu  žien na Sigord. Podľa ich slov duchovná obnova ich obohatila novým pohľadom vo svetle Božieho slova  na hodnotu ženy a jej materstva. Prednášky boli spečatené svedectvami a časom osobnej i spoločnej modlitby. Hlavným lektorom […]

Continue Reading

ZOMREL MISIONÁR P. PAVOL ULIČNÝ SVD

V Nitre zomrel člen Spoločnosti Božieho Slova P. Pavol Uličný SVD. Ako kňaz pôsobil v Litoměřickej diecéze v Čechách a v Spišskej diecéze na Slovensku. Posledné roky žil v kruhu rehoľnej rodiny v Nitre na Kalvárii, kde zomrel. Zádušná svätá omša bude vo štvrtok 6. augusta 2020 o 15.00 v […]

Continue Reading

Denný detský tábor „Noe”

Na konci júla  mali naše deti denný detský tábor nazvaný  NOE. Tábora sa zúčastnilo asi 50 detí. Hneď v prvý deň, pondelok 20. júla, začali naše deti spoznávať biblický príbeh o Noemovi a potope sveta. Deti  sme viedli k vďake za Božiu starostlivosť o Noema a jeho rodinu v čase potopy sveta. Program tábora vypĺňali rôzne aktivity […]

Continue Reading