REŠTAUROVANIE HLAVNÉHO OLTÁRA SV. ANTONA

V našom farskom kostole sa demontoval hlavný oltár. Pri tejto demontáži sa ukázalo v akom dezolátnom stave je architektúra oltára, ale najmä dve sochy s polychró- miou. Je to socha sv. Antona a sv. Mikuláša. Na- koľko oltárna archa nie je v zozname národných kultúrnych pamiatok, hneď sa odviezla na reštaurovanie. Všetky […]

Continue Reading

Nebo na zemi – Sväta omša

myšlienky – svätá omša 1. Panna Mária je skrytá v Božom pláne,  2. aby ju objavili tí, ktorí sú pokorní.  3. Boh postavil všetko na pokore.  4. Boh svoje najväčšie dielo ukryl do pokory.  5. Do prečistého srdca Bohorodičky Panny Márie.  6. Nebo na zemi – je svätá omša.  7. Svätá omša je zázrak na zemi.  8. Prečo […]

Continue Reading