Odpustová slávnosť Povýšenia sv. Kríža

Na tohtoročnú odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža, ktorá pripadla na nedeľu 13. septembra 2020, prijal naše pozvanie vdp. Štefan Hrbček, farár v Novoti. Pán farár Štefan Hrbček pôsobil ako kaplán v našej farnosti v Spišskej Belej a mal na starosti duchovnú správu pastoračného centra v Krížovej Vsi hneď do jeho vybudovaní v rokoch 2007 až 2012. […]

Continue Reading

Rozhýbať svaly, prebudiť ducha

Naši usilovní muži a chlapci sa v piatok 11. septembra vybrali  na Sigord pomôcť  s rekonštrukciou  budovy sídla GRM. Okrem manuálnej práce využili čas večerného programu na chvály s kapelou Leha, v modlitbe ich sprevádzal o. Igor Čikoš. V sobotu večer sa poponáhľali naspäť, pripraviť sa na odpustovú slávnosť Povýšenia sv. Kríža v našom pastoračnom centre.

Continue Reading

Ježiš je naša bodka za prázdninanmi

Zakončiť prázdniny s Ježišom viedla našu mládež na trojdňový program v centre Carmagnola v Liptovskej Štiavnici. Jadro nášho programu tvorili prednášky  o hneve z Božieho slova oživené scénkami a aktivitami. Vychádzali sme z verša z Listu Efezanom: „Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!“. V prednáškach sme postupne odkrývali prítomnosť hnevu […]

Continue Reading

Den le Kristus pačiv, sar le sentne Rajes andre tumare jile

Dňa 16. augusta sa uskutočnila v našom pastoračnom centre pravidelná duchovna obnova. Viedol ju vdp. Peter Pincel, kaplán v Spišských Vlachoch s témou „Vzdajme úctu nášmu Pánovi“ vo svetle citátu z Prvého Petrovho listu „…uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach…“ (1Pt 3,15). Otec Peter nás postupne sprevádzal vo svojej prednáške jednotlivými komnatami […]

Continue Reading