Slávnosť prvého svätého prijímania

Dňa 26. júna 2022 sa v našom pastoračnom centre v Krížovej Vsi konala slávnosť prvého svätého prijímania. Dvadsaťsedem detí prvýkrát prijali Pána Ježiša. Deti sa pripravovali na prvé prijatie Ježiša v Eucharistii pod vedením pána kaplána, pastoračných asistentiek a pomocných animátoriek. Prvoprijímajúce deti si celý mesiac vopred nacvičovali rozličné služby – lektorov, prednášanie prosieb, prinášanie obetných darov…, aby sv. omša prebehla krásne a dôstojne. Veľmi sme si dali záležať najmä na ich príprave na prvú sv. spoveď. Niektoré deti prijali v sobotu aj sviatosť krstu a stali sa Božími deťmi takto bezprostredne pred prvým sv. prijímaním. V závere slávnostnej sv. omše sa osobitne poďakovali Ježišovi, rodičom aj pánu kaplánovi za dar tejto slávnosti a novej milosti v ich životoch. V modlitbe odovzdávame životy i srdcia našich detí a pokorne prosíme, aby ostali verné Ježišovi a vždy Ho túžili prijať s láskou a čistým srdcom.

You may also like